24.7.14

Thành lập Đảng bộ VNPT Hà Nội và Đảng bộ Bưu điện Hà Nội

Sáng ngày 23/7/2014, tại trụ sở Bưu điện Tp.Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ công bố các quyết định thành lập Đảng bộ VNPT Hà Nội và Đảng bộ Bưu điện Tp.Hà Nội.


Đây là hai Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Tới dự lễ công bố có ông Nguyễn Công Soái – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng – Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy HN, ông Trần Quang Cảnh – Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, ông Đỗ Ngọc Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty Bưu điện VN,…


Tại buổi lễ, bà Ngô Thị Thanh Hằng – Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy HN đã đọc các quyết định thành lập Đảng bộ VNPT Hà Nội và Đảng bộ Bưu điện Tp. Hà Nội.

Trong đó, Đảng bộ VNPT gồm 12 tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ Bưu điện Hà Nội gồm 11 tổ chức cơ sở đảng, với tổng số hơn 2.400 đảng viên.


Đảng bộ VNPT Hà Nội và Đảng bộ Bưu điện Hà Nội

Đảng bộ VNPT Hà Nội và Đảng bộ Bưu điện Hà Nội


Cùng với các quyết định trên, bà Ngô Thị Thanh Hằng cũng công bố Quyết định chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy VNPT Hà Nội và Đảng ủy Bưu điện Tp.HN.


Theo đó, ông Tô Dũng Thái – Giám đốc VNPT Hà Nội được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VNPT Hà Nội, ông Bùi Văn Lực – Giám đốc Bưu điện Hà Nội được chỉ định là Bí thư Đảng ủy Bưu điện Tp.Hà Nội. Mỗi Đảng bộ đều có 2 Phó Bí thư.


Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã ghi nhận, trong năm 2013 tổng doanh thu của VNPT Hà Nội đạt 4.877 tỷ đồng bằng 115,5% và tổng doanh thu của Bưu điện Thành phố Hà Nội đạt 1.523 tỷ đồng bằng hơn 100%, đây là việc rất đáng hoan nghênh, góp phần vào thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Ông Nguyễn Công Soái cho biết, việc tách Đảng bộ Bưu chính Viễn thông Hà Nội thành Đảng bộ Viễn thông Hà Nội (VNPT) và Đảng bộ Bưu điện Tp.Hà Nội là nhằm sắp xếp, tạo sự đồng bộ thống nhất về mô hình tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, từ đó tăng cường sự lãnh đạo , chỉ đạo của Thành ủy trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa của Thủ đô, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị gắn với nguyên tắc xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ, đảm bảo sự lãnh đạo của Thành ủy, nhất quán,xuyên suốt, trực tiếp và sâu sắc hơn đối với lĩnh vực kinh tế; đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước  và phát huy tinh thần làm chủ của doanh nghiệp, đảng viên và nhân dân.


Đ/c Nguyễn Công Soái cũng lưu ý, thời gian tới tình hình kinh tế của Thủ đô, đất nước cũng như ngành bưu chính viễn thông sẽ vẫn còn nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi VNPT và Bưu điện Hà Nội phải xây dựng những kế hoạch, chiến lược phát triển dài hạn, tăng cường sức cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.


Đảng bộ VNPT Hà Nội và Đảng bộ Bưu điện Hà Nội


Cần sớm xây dựng cơ chế phối hợp, tăng cường đầu tư hạ tầng, tham mưu cho TP trong quản lý, hoạch định các chính sách phát triển bưu chính viễn thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh chính trị của Thủ đô.


Thay mặt ông Phạm Long Trận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT và cấp ủy hai đơn vị là Tập đoàn VNPT và Tổng Công ty Bưu điện VN (VNPost), ông Đỗ Ngọc Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VNPost đã chúc mừng đảng viên hai đơn vị, đồng thời cảm ơn Thành ủy đã tạo điều kiện giúp đỡ Đảng ủy Bưu chính Viễn thông trước đây và đặc biệt là thời gian vừa qua đã đáp ứng được nguyện vọng của cả hai đơn vị là Đảng bộ VNPT Hà Nội và Đảng bộ Bưu điện Hà Nội.


Le cong bo dang bo VNPT Ha noi 2014

Le cong bo dang bo VNPT Ha noi 2014


Ông Đỗ Ngọc Bình cũng chia sẻ về quá trình chia tách hai lĩnh vực bưu chính và viễn thông. Theo đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ , ngay từ 2006 với Quyết định 58 của Chính phủ về việc tổ chức Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), VNPT đã thực hiện tái cấu trúc ngay từ thời điểm đó.


Và tiếp sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 674 về việc thành lập Tổng công ty Bưu chính VN và tách mặt hoạt động Bưu chính trong VNPT ra trở thành một mảng hoạt động độc lập. Thực hiện QĐ 674, từ năm 2008, Tổng Công ty Bưu chính đã được hình thành và hoạt động độc lập, nhưng lúc này vẫn giao cho Hội đồng Thành viên  (trước đây là Hội đồng Quản trị VNPT) là đại diện trực tiếp chủ sở hữu của Nhà nước tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam.


Sau khi thực hiện việc chuyển đổi giai đoạn từ 2008 đến 2013 theo lộ trình nêu trong QĐ 674 (2008), ngày 16/1/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1746 về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu của Nhà nước từ Tập đoàn VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông. Và với quyết định 1746 cũng đánh dấu một cách rõ ràng sự chia tách hoàn toàn giữa hai lĩnh vực hoạt động Bưu chính và Viễn thông CNTT. Và đây cũng là thời điểm  khẳng định VNPT và VNPost đã hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn chuyển đổi từ 2008-2013.


Từ 1/1/2013 Tổng Công ty Bưu chính VN chính thức về Bộ TT&TT và được đổi tên thành Tổng Công ty Bưu điện VN.


Ông Đỗ Ngọc Bình cho rằng: Lĩnh vực BCVT vốn khi hình thành và phát triển  trên thế giới cũng như ở Việt Nam, do đặc điểm sản xuất, viễn thông (ở thời gian trước đây trong quá trình lịch sử) và bưu chính quy trình sản xuất có sự liên quan tới nhau. Trong quá trình phát triển,qua hoạt động kỹ thuật việc tổ chức của hai lĩnh vực có xu hướng mang tính chất và đặc điểm riêng.


Nếu như trước đây, một bức điện báo khi chúng ta gửi trên mạng lưới thì đến công đoạn phát bức điện báo đó đến cho người nhận sẽ thông qua mạng lưới bưu chính (là anh em bưu tá đi phát). Nhưng với sự phát triển của CNTT và kỹ thuật, thì lĩnh vực viễn thông ngày càng trực tiếp tới từng cá nhân con người, và do vậy quy trình sản xuất của hai lĩnh vực bưu chính và viễn thông ngày càng khác biệt nhau.


“Việc tách bưu chính và viễn thông là một tất yếu. Việc này, Việt Nam gần như là làm sau cùng so với tất cả các nước trên thế giới”, ông Đỗ Ngọc Bình khẳng định


Cũng theo ông Đỗ Ngọc Bình, sau khi Tập đoàn tách Bưu chính, ngày 10/6, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định 888 về việc tái cấu trúc VNPT. Trong đó cũng đề cập đến các vấn đề tổ chức lại một số đơn vị trong VNPT, và  Bộ TT&TT vừa qua cũng ra hai quyết định để chuyển nguyên trạng Công ty thông tin di động MobiFone,  Học viện BCVT về Bộ TT&TT.


Tiếp theo, toàn bộ phần còn lại của VNPT sẽ được tổ chức lại, từ Tập đoàn xuống các đơn vị trực thuộc, trong đó có VNPT Hà Nội. Từ đó, các đơn vị sự nghiệp trong tập đoàn cũng sẽ được xem xét để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ bàn giao về các địa phương. Ví dụ : các cơ sở bệnh viện Bưu điện ở Hà Nội, ở Tp.HCM, Hải Phòng sẽ được xem xét bàn giao về cho địa phương quản lý theo quyết định 888 của Chính phủ.


Ông Đỗ Ngọc Bình cho biết: “Sau khi tách bưu chính và viễn thông, tiếp tục tới đây sẽ là chia tách các đơn vị khác trong VNPT, nhưng có thể khẳng định rằng, trong quá trình chia tách này, trong quá trình tái cấu trúc này, tất cả chúng ta đều đang chung trong một mái nhà, đó là mái nhà Thông tin và Truyền thông – Một khái niệm rộng lớn mà trong đó có Bưu chính, Viễn thông và CNTT, có báo chí, in và xuất bản. Với xu thế mới này và với việc tái cấu trúc này, việc tách hoạt động về mặt chuyên môn là một tất yếu, kèm theo đó tổ chức đảng phải được tổ chức lại để phù hợp với hoạt động chuyên môn”.


Chủ tịch VNPost cũng mong muốn, các cán bộ trong ngành vẫn tiếp tục giữ gìn truyền thống với 10 chữ vàng: “trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo và nghĩa tình”.Đây là điều bất biến trong mỗi cán bộ đảng viên trên toàn mạng lưới viễn thông và bưu chính.


Ông Đỗ Ngọc Bình cũng nêu rõ, sau việc chia tách Đảng bộ này, việc tổ chức, kiện toàn, tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị sẽ phải được thực hiện một cách quyết liệt nhất, để hoàn tất các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của cả hai đơn vị trong năm 2014…


Thay mặt cho Đảng bộ Bưu điện Tp. Hà Nội,


Ông Bùi Văn Lực, Bí thư Đảng ủy Bưu điện Hà Nội đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của lãnh đạo cấp trên, để bổ sung vào chương trình hành động trong thời gian tới, đặc  biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Thành ủy Hà Nội giao cho hai Đảng bộ.


Ông Bùi Văn Lực nêu, việc Đảng bộ Bưu chính viên thông HN chính thức được tách thành hai Đảng bộ là một dấu mốc, sự kiện quan trọng đối với sự phát triển của Bưu chính - Viễn thông Thủ đô. Đây là sự kiện gần như cuối cùng chia tách Bưu chính  – Viễn thông Thủ đô.


“Phát huy và kế thừa truyền thống của Đảng bộ, đảng bộ Bưu điện Tp.HN xin hứa luôn nỗ lực,cố gắng để xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với VNPT Hà Nội để lãnh đạo, chỉ đạo cả hai đơn vị là VNPT Hà Nội  và Bưu điện Tp.HN phát triển bền vững trong thời gian tới”, ông Bùi Văn Lực phát biểu.Thành lập Đảng bộ VNPT Hà Nội và Đảng bộ Bưu điện Hà Nội

0 nhận xét:

Đăng nhận xét